Irish College classes will be presented online via Zoom. Now registering for Spring 2021.

Irish College of Minnesota / Coláiste na nGaedheal

Departments / Roinn

Spring classes are available now for registration.

Gaeilge Heart

Irish Language / An Ghaeilge

William Butler Yeats by Alice Broughton, 1903

History and Literature / Stair agus Litríocht

Artwork by Carrie Finnigan

Creative Arts / Ealaíona Chruthaitheach

conversationheader

Conversation Circle

We will meet on the first Saturday of every month apart from January. We will converse, chat and laugh together. Everyone will have a chance to speak the Irish language. It will be free of charge. Everybody is welcome.

Ciorcal Comhrá 

Beidh muid ag bualadh le chéile ar zoom ar an gcéad Sathairn den mhí, seachas mí Eanáir. Beidh comhrá caint, agus gáire againn. Beidh seans ag gach duine Gaeilge a labhairt. Beidh sé saor in aisce. Tá míle fáilte roimh gach duine.

Please send an email to laviniagaeilge@gmail.com to receive a link join the Conversation Circle, Please put Ciorcal Comhrá / Conversation Circle in the subject. Include your name and level of ability (beginner, intermediate, or advanced) the body of the email. 

  • Dáta (Date): 4/3/2021  (Time): 9.30-11:00 r.n. (a.m.)
  • Dáta (Date) : 5/1/2021  (Time): 9.30-11.00 r.n. (a.m.)
  • Dáta (Date) : 6/5/2021  (Time): 9.30-11.00 r.n. (a.m.)

 Nóta (note): r.n. = am, i.n. = pm

CEARDLANN IDIRNÁISIÚNTA DO SCRÍBHNEOIRÍ GAEILGE AR ZOOM: PRÓS AGUS FILÍOCHT CLÓ IAR-CHONNACHT

Dáta: Dé Sathairn, 20 Márta 2021.  Am: 14.00 – 19.00 (am na hÉireann).

Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Micheál Ó Ruairc

Beidh an cheardlann seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge atá in gcónaí taobh amuigh d’Éirinn agus nach mbíonn seans acu de ghnáth bualadh le scríbhneoirí Gaeilge eile lena saothar a phlé. Beidh fáilte roimh scríbhneoirí a bhfuil saothair foilsithe cheana acu agus roimh scríbhneoirí atá ag tosú. Beidh áit do ochtar ar an gceardlann.

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal, dánta (suas le 3 dhán) sliocht as úrscéal nó sliocht próis (5-10 lch) nó splancscéal a sheoladh chuig Stiúrthóir CIC, Micheál Ó Conghaile ag moccic22@outlook.com  ROIMH an 12 Márta 2021.

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit d’ochtar ar a mhéid ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo.

Tuilleadh eolais:
Micheál Ó Conghaile nó Bridget Bhreathanch
Cló Iar-Chonnacht
An Spidéal
Co. na Gaillimhe
Guthán: (091) 593307  Facs: (091) 593362  Ríomhphost:
moccic22@outlook.com
www.cic.ie

Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon

College-quality programming for community audiences.

Irish College of MN offers year-round classes, colloquia, and seminars in Irish language, history, literature, spirituality, musicology, poetry, mythology, and the Celtic creative arts.

Based on the dozens of Irish Colleges that flourished across Europe from the late sixteenth century, our Irish College of Minnesota (since 2017-) - the educational wing of Celtic Junction - has passed 500 student enrollments in October 2020 and looks forward to having its own new purpose-built classroom in 2021.

Irish College Map
O'Shea Irish Dance logo

Looking for Irish dance classes?

Visit O'Shea Irish Dance (OID)!

Center for Irish Music logo

Looking for Irish music lessons?

Visit Center for Irish Music (CIM)!

Partnerships / Comhpháirtíocht

Maynooth logo
University of St Thomas logo