Cluas Tuiscint / Listening Comprehension

Topaic 1

1. Dia duit.
2. C’ainm atá ort?
3. Cé tusa?
4. Is mise Lorraine.
5. Dia is Muire duit.
6. Cad é mar atá tú?

Comhrá 1
- Haigh!
- Haló!
- Cén chaoi ‘bhfuil tú?
- Go breá, go raibh maith agat.

Comhrá 2
- Dia duit.
- Dia is Muire duit.
- Conas atá tú?
- Go maith, go raibh maith agat.

Comhrá 3
- Cad is ainm duit?
- Gerry. Cad is ainm duitse?
- Is mise Bernard.

Comhrá 4
- A Bhríd, seo é Pádraig agus a Phádraig, seo Bríd.
- Tá sé go deas bualadh leat.

1. A haon agus a trí
2. A dó agus a ceathair
3. A cúig agus a haon
4. A hocht agus a dó
5. A ceathair agus a cúig
6. A seacht agus a náid
7. A sé agus a trí

Seo torthaí peile ón lá inniu:
1. Baile Átha Cliath 1-2, Doire 1-1
2. Dún na nGall 0-2, Gaillimh 1-3
3. Corcaigh 0-5, Sligeach 0-6
4. Laois 1-7, Muineachán 0-4
5. Liatroim 0-3, Ros Comáin 0-5
6. Maigh Eo 0-8, An Clár 0-2

1. 074 91 35467
2. 044 569234
3. 01 808 7680
4. 0519 23092
5. 0457 64332
6. 041 940 5388
7. 058 90 789
8. 335279
9. 0425 5718

1. Dia duit.
2. Cad é mar atá tú?
3. Cad is ainm duit?
4. An bhfuil tú go maith?
5. Cad í d’uimhir theileafóin?
6. Seo Aoife.
7. Slán leat!
8. Slán agat!

Cuid B
Cad is ainm duit?
Clár is ainm dom.
Cad is ainm don duine sin?
Diarmuid is ainm dó.
A dó, a náid agus a hocht, sin a deich.