Cluas Tuiscint / Listening Comprehension

Topaic 10

 1. Tá pian i mo lámh. 
 2. Tá tinneas cinn orm. 
 3. Tá pian i mo ghlúin. 
 4. Tá déideadh orm. / Tá tinneas fiacaile orm. 
 5. Tá pian i mo bholg. 
 6. Tá pian i mo chos. 
 7. Tá tinneas cluaise orm. 
 8. Tá pian i mo dhroim. 
 9. Tá mo scornach tinn. 
 10. Tá slaghdán orm. 
 11. Tá pian i mo mhuineál. 
 12. Tá pian i mo sciathán. 

Cuid A 

maith

muineál

máthair

mór

monarcha

múinteoir

Dé Máirt

méar

milseog

níos measa

meicneoir

measartha

Cuid B 

Ní mhothaím go maith.

Tá pian ina muineál.

Tá a máthair óg.

Tá sí ina cónaí in árasán mór.

Oibríonn sé i monarcha.

Is múinteoir maith í.

Téim ag siúl Dé Máirt.

Tá pian ina méar.

Bhí milseog agus caife againn.

Mothaím níos measa inniu.

Is meicneoir é.

Níl mé ach go measartha.

Comhrá a 1:

Pól: Dia duit a Mháire. Cad é mar atá tú?
Máire: Go breá, go raibh maith agat. Cad é mar atá tú féin?
Pól: Ó, ní mhothaím go maith inniu.
Máire: Cad é atá cearr leat?
Pól: Bhuel, bhí mé sa teach tábhairne go dtí go a haon déag a chlog aréir agus tá tinneas cinn orm an lá ar fad.
Máire: Ó is mór an trua sin. Tóg táibléad agus téigh a luí go luath anocht!
Pól: Ach tá mé féin agus Barra ag dul go dtí an phictiúrlann anocht agus tá a fhios agam go bhfuil sé ag súil go mór leis an scannán nua le Spielberg a fheiceáil.

Comhrá a 2:

Síle: Dia duit a Shéamais. Conas atá tú?
Séamas: Go breá, go raibh maith agat. An bhfuil tú féin go maith?
Síle: Ó, ní bhraithim go maith.
Séamas: Céard atá ort?
Síle: Bhí mé ag obair ar an ríomhaire an lá ar fad inné agus tá pian i mo dhroim agus i mo mhuineál anois.
Séamas: Is trua sin. An raibh tú ag an dochtúir?
Síle: Bhí mé istigh ag an dochtúir inné. Dúirt sé go bhfuil mé ag obair go róchrua agus gur cheart dom sos a thógáil ón obair.
Séamas: Is dócha go bhfuil an ceart agat. Ba cheart duit féin agus Diarmuid dul go Ciarraí don deireadh seachtaine fada agus 

Comhrá a 3:

Orla: Haigh a Phádraig! Cad a tharla duit? (Iontas ina glór)
Pádraig: Bhí mé ag imirt rugbaí Dé Máirt agus bhris mé mo lámh. Tá pian uafásach i mo chos fosta. Ní bheidh mé ag imirt rugbaí arís go ceann tamaill! (gáire)
Orla: A chréatúir. Is mór an trua sin. Éist, tóg go bog é agus tabhair aire duit féin.
Pádraig: Go raibh maith agat.

Comhrá a 4: Fón ag bualadh

Niamh: Haigh a Eoin. Conas atá tú?
Eoin: Go maith, go raibh maith agat. Cad é mar atá tú féin?
Niamh: Tá mise go breá ach ar chuala tú an scéal? Bhí Síle ag imirt leadóige ar maidin agus thit sí agus ghortaigh sí a glúin. Bhí pian uafásach uirthi. Chuaigh muid go dtí an otharlann.
Eoin: Ó, an créatúr. Cad é mar atá sí anois?
Niamh: Tá sí ceart go leor. Tá sí ag mothú níos fearr anois.
Eoin: Is maith sin. Cuirfidh mé glaoch uirthi nuair a bheidh mé sa bhaile anocht.