CJAC
Library
Events
Outreach

Irish College of Minnesota

Coláiste na nGaedheal Minnesota

Irish Language Classes

/ Ranganna Gaelige

Lulu agus an Oíche Ghloach - book cover

Irish language Children’s Books

Deepen your knowledge, appreciation, and comprehension of the Irish language by reading plainly written selections from its children’s books. The instructor will supply readings of accessible Irish language short stories.

Leabhra Páistí i nGaeilge

Cur le do chuid eolais, measa agus tuisceana i leith na Gaeilge agus tú ag léigh leabhra gasúir.Beidh ábhar an ranga ag an teagascóir.

6 sessions. Tuesday 6:30-7:45 p.m. September 24, October 1, 8, 22, Nov 5, 12. Class fee: $120 at the door on Sept. 24; $108 if you email the instructor to pre-register. Online payment reflects the discounted rate; we ask that you still email to confirm.

 • Registration: Please email the instructor, Lavinia Finnerty at laviniagaeilge@gmail.com
  • Next semester we will introduce a simple registration form, which will streamline the administration of Irish College classes.
 • Payment: Pay online or bring a check made out to Celtic Junction Arts Center to the first class.
"You had me at Dia dhuit"

Writing Poetry in Irish

One of the best ways to grasp a language is to both read and write poetry through its medium. This class will expose students to simple models of Irish poetry and encourage rough drafts and no-pressure original composition. It will be fun!

Filíocht na Gaeilge a Chumadh

Is iontach go deo scríobh agus léigh na filíochta chun dul i dtaithí ar theanga agus tú dá
fhoghlaim. Beidh deis ag daoine aithris a dhéanamh ar dhánta simplí ina gcuid stíl féin.
Bainfimid úsáid as cuspa pearsanta na filíochta chun ealaín an dáin agus filí nua a chothú.
Beidh píosa spaoi againn!

6 sessions. Tuesday 8:00-9:15 p.m. September 24, October 1, 8, 22, Nov 5, 12. Class fee: $120 at the door on Sept. 24; $108 if you email the instructor to pre-register. Online payment reflects the discounted rate; we ask that you still email to confirm.

 • Registration: Please email the instructor, Lavinia Finnerty at  laviniagaeilge@gmail.com
  • Next semester we will introduce a simple registration form, which will streamline the administration of Irish College classes.
 • Payment: Pay online or bring a check made out to Celtic Junction Arts Center to the first class.
Tom Jeffers teaching a class in the EML.

No Sweat Irish 2

Informal Irish for relative beginners of all ages. Perfect for learners who have had some exposure to learning Irish Gaelic (and especially those who have completed No Sweat Irish 1) this fun class features songs, games, and brief role-playing alongside an accessible easy-to-read textbook to make Irish language learning enjoyable.

Gaeilge Gan Stró 2

Rang neamhfhoirmeálta Gaeilge do thosaitheoirí a bhfuil beagán Gaeilge acu – is cuma cén aois. Oiriúnach d’fhoghlaimeoirí a bhfuil taithí acu ar fhoghlaim na Gaeilge (agus go háirithe dóibh siúd a bhfuil Gaeilge gan Stró 1 bainte amach acu), beidh amhráin, cluichí agus roinnt rólimirt sa rang seo agus bainfear úsáid as téacsleabhar do thosaitheoirí. Sprioc an ranga seo ná go mbainfidh na mic léinn taitneamh agus spraoi as.

8 sessions. Wed 6:30-8:00 p.m. Oct 2, 9, 16, 23, 30, Nov 6, 13 and 20.  Class fee: $180 at the door on Sept. 25; $162 if you email the instructor to pre-register. Online payment reflects the discounted rate; we ask that you still email to confirm.  Course text: Gaeilge Gan Stró: No Sweat Irish: A Beginner’s Course is INCLUDED in the price for the class. [20% discount for each additional family member that registers.]

 • Registration: Please email the instructor, Tom Jeffers: tommyjeffers@gmail.com
  • Next semester we will introduce a simple registration form, which will streamline the administration of Irish College classes.
 • Payment: Pay online or bring a check made out to Celtic Junction Arts Center to the first class.
TEG logo

Preparation for the European Certificate in Irish/TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge)

Adult learners - from experienced beginners to intermediate learners - undertake a structured curriculum to prepare them for the only internationally recognized general Irish language proficiency exam for adults on June 6, 2020.

Derived from the Common European Framework of Reference for Languages, the TEG Certificate in Irish originates in Ireland’s Maynooth University and is administered annually in specific cities in Ireland, Europe, Canada, and the U.S. In June of 2020, it will be offered on-site at Celtic Junction itself!

This course is designed for the A1 level.

Cúrsaí Ullmhúcháin do Scrúduithe TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge)

Foghlaimeoirí fásta – beidh deis ag foghlaimeoirí le roinnt taithí go foghlaimeoirí idirmheánacha
ullmhú don Scrúdú Idirnaisiúnta ar an 6 ú lá de Mheitheamh 2020 agus a gcumas a dheimhniú sa labhairt, sa chluastuiscint, sa léitheoireacht agus sa Ghaeilge scríofa.

Tá scrúduithe TEG bunaithe go ginearálta ar an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do
Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001). Tá Teastas Eorpach na Gaeilge eagraithe ag TEG i
Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Bíonn na scrúdaithe ar siúl in Éirinn, san Eoraip,i
gCeanada, agus sna Stáit Aontaithe. Beidh sé anseo sa CJAC ar an séú lá de Mheitheamh 2020.

Tá an cúrsa seo dírithe ar an leibhéal A1.

8 sessions. Saturday 9:00-11:00 a.m. Sept 28, October 5, 12, 19, 26, November 2, 9, 16 and 23.  Class fee: $180 at the door on Sept 28; $162 if you email the instructor to pre-register. Online payment reflects the discounted rate; we ask that you still email to confirm.

 • Registration: Please email the instructor, Lavinia Finnerty:  laviniagaeilge@gmail.com
  • Next semester we will introduce a simple registration form, which will streamline the administration of Irish College classes.
 • Payment: Pay online or bring a check made out to Celtic Junction Arts Center to the first class.