Irish Language Classes

/ Ranganna Gaelge

Gaeilge Beginners

Rang Gaeilge do Thosaitheoirí

Beidh deis ag daoine fásta teanga ársa na nGael a fhoghlaim. Beidh deis agaibh tuiscint a fháil ar áilleacht, tábhacht agus saibhreas na Gaeilge.

Irish language for Beginners

Learn how to speak the contemporary living form of one of the world’s most ancient vernacular Celtic languages. (Text: Gaeilge Gan Stró - Beginners.)

8 weeks. Saturdays 8:45 -10:15 a.m. September 26 - November 14.

Class fee: $160

Book fee if needed: $42

  • Online payment is strongly preferred. It automatically notifies the instructor and the director of the Irish College of your registration.
  • By check, make it out to 'Celtic Junction Arts Center' and mail to Irish College, Celtic Junction Arts Center, 836 Prior Ave N, St. Paul, MN 55104.  If you pay by check, please send an email to the instructor, Lavinia Finnerty at laviniagaeilge@gmail.com and copy education@celticjunction.orgWithout an email, we won't know to expect you or how to communicate with you. 
Gaeilge gan Stro - Intermediate

Rang Gaeilge Idirmheánach

Foghlaimeoirí fásta – beidh seans ag foghlaimeoirí le roinnt taithí go foghlaimeoirí idirmheánach a gcumas a dheimhniú sa labhairt, sa chluastuiscint, sa léitheoireacht agus sa Ghaeilge scríofa sa rang seo. Beidh béim ar líofacht chomh maith le cruinneas cainte. Ar ndóigh beidh píosa craic againn agus muid ag sú isteach an Ghaeilge, teanga beo bríomhar. 

Intermediate Irish Language Class

Adult learners - from experienced beginners to intermediate learners can affirm their ability to talk, comprehend, read and write in the Irish language. Emphasis will be placed on fluency and accuracy of speech, plus we will have some fun as we soak up the vibrant Irish language. 

(Text: Gaeilge Gan StróLower Intermediate.)

8 weeks. Saturdays 10:30-12:00 a.m. September 26 - November 14.

Class fee: $160

Book fee if needed: $42

  • Online payment is strongly preferred. It automatically notifies the instructor and the director of the Irish College of your registration.
  • By check, make it out to 'Celtic Junction Arts Center' and mail to Irish College, Celtic Junction Arts Center, 836 Prior Ave N, St. Paul, MN 55104.  If you pay by check, please send an email to the instructor, Lavinia Finnerty at laviniagaeilge@gmail.com and copy education@celticjunction.orgWithout an email, we won't know to expect you or how to communicate with you. 
Demonstration

Gníomhaíochtaí trí Ghaeilge

Beidh fáilte roimh foghlaimeoirí an teanga agus cainteoirí líofa teacht le chéile chun gníomhaíochtaí a dhéanamh trí Ghaeilge. Beidh ar chuile dhuine sa rang cur i láthair a dhéanamh trí Ghaeilge le linn an chúrsa agus gníomh éicint a thaispeáint don rang. Ar an gcéad oíche is í Lavinia, an teagascóir, a chuirfidh gníomh os comhar an ranga. Tar éis an taispeantais beidh deis ag daoine ceisteanna a fhiafraí di faoin ábhar.  As sin amach beidh taispeantais nó dhó ag gach aon rang. Is féidir libh bhur rogha rud a dhéanamh – taispeaint conas cluiche a imirt, cniotáil, fuáil, cócaireacht, péinteáil, rud a dheisiú, uirlis a sheint, damhsa, nó do rogha rud. Beidh dreas deas cainte againn chomh maith le greann, sport is spraoi.

Activities through Irish

Learners of the language and fluent speakers are all welcome to join each other to display various activities through the medium of the Irish language. Everyone in the class will be expected to present an activity during this course. On the first night Lavinia, the class instructor, will present an activity. After the presentation there will be an opportunity for questions and opinions on the subject. Thereafter, there will be a presentation or two at each class. The subject matter is open, from showing how to play a game, knitting, sewing, cooking, painting, repair an item, play an instrument, dance or present another subject matter through Irish. We will chat and converse in Irish while learning a new activity and have some fun whilst doing so.

4 weeks. Tuesdays 6:30-7:45 p.m. October 6 - 27.

Class fee: $80

  • Online payment is strongly preferred. It automatically notifies the instructor and the director of the Irish College of your registration.
  • By check, make it out to 'Celtic Junction Arts Center' and mail to Irish College, Celtic Junction Arts Center, 836 Prior Ave N, St. Paul, MN 55104.  If you pay by check, please send an email to the instructor, Lavinia Finnerty at laviniagaeilge@gmail.com and copy education@celticjunction.orgWithout an email, we won't know to expect you or how to communicate with you. 
Odysseus

Litríocht - Odaisé i nGaeilge

Cur le do chuid eolais, measa agus tuisceana i leith na Gaeilge agus tú ag léigh cuid d’odaisé i nGaeilge. Beidh ábhar an ranga ag an teagascóir.

Literature - The Odyssey in Irish

Deepen your knowledge, appreciation, and comprehension of the Irish language by translations of the Odyssey by Homer. The instructor will supply material.

4 weeks. Tuesdays 8:00 -9:15 p.m. October 6 - 27.

Class fee: $80

  • Online payment is strongly preferred. It automatically notifies the instructor and the director of the Irish College of your registration.
  • By check, make it out to 'Celtic Junction Arts Center' and mail to Irish College, Celtic Junction Arts Center, 836 Prior Ave N, St. Paul, MN 55104.  If you pay by check, please send an email to the instructor, Lavinia Finnerty at laviniagaeilge@gmail.com and copy education@celticjunction.orgWithout an email, we won't know to expect you or how to communicate with you. 
A small group of multi-generational people sit in a circle around a fireplace, talking.

Ciorcal Comhrá

Beidh muid ag bualadh le chéile ar zoom ar an gcéad Sathairn den mhí, seachas Meán Fómhair. Beidh comhrá caint, agus gáire againn. Beidh seans ag gach duine Gaeilge a labhairt. Beidh sé saor in aisce. Tá míle fáilte roimh gach duine.

Conversation Circle

We will meet on the first Saturday of every month apart from September. We will converse, chat and laugh together. Everyone will have a chance to speak the Irish language. It will be free of charge. Everybody is welcome.

Please send an email to laviniagaeilge@gmail.com to receive a link join the Conversation Circle, Please put Ciorcal Comhrá / Conversation Circle in the subject. Include your name and level of ability (beginner, intermediate, or advanced) the body of the email. 

Free.

Dáta (Date): 9/12/2020 Am (Time): 9.30-11.00r.n.
Dáta (Date) :10/3/2020 Am (Time): 12.30-2.00 i.n
Dáta (Date): 11/7/2020 Am (Time): 12.30-2.00 i.n
Dáta (Date): 12/5/2020 Am (Time): 9.30-11.00r.n.

Nóta (note)

r.n. = am
i.n. = pm